Hyperlipidemie

(VERHOOGD CHOLESTEROLGEHALTE)

Cholesterol is een vetachtige stof in het bloed en in lichaamscellen en is onmisbaar voor een aantal functies in het lichaam. Teveel cholesterol is niet goed. Het kan zich gaan ophopen in de bloedvaten, waardoor er vernauwingen kunnen ontstaan. Dit dichtslibben van de bloedvaten leidt tot hart- en vaatziekten.

In een aantal gesprekken krijgt u uitleg over de verschillende soorten vet en verborgen vet in uw voeding die invloed hebben op verschillende soorten cholesterol in uw lichaam.

Er is niet één specifiek voedingsmiddel dat zorgt voor een verhoogd cholesterol. Daarom is er aandacht voor uw totale eetpatroon en voor de mogelijkheid meer te gaan bewegen. De diëtist zal samen met u een plan opstellen met een volwaardige voeding die bijdraagt aan het verbeteren van de bloedwaarden.

Scroll naar boven