Vergoedingen

Vergoeding vanuit uw zorgverzekering

In 2024 wordt dieetbehandeling tot drie uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van €385,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt in uw verzekeringspolis of op de zorgwijzer lezen of u recht heeft op extra vergoeding.

Vergoeding vanuit de ketenzorg

Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte). Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u verwezen kunt worden via de ketenzorg.

Behandeltijd

Dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur of een bezoek aan huis en tijd voor bijvoorbeeld het berekenen van de voeding, een dieetvoorschrift en regelen van medische drinkvoeding. Deze tijd wordt “individueel dieetvoorschrift” genoemd. Onderstaand de tijden en de tarieven. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een toeslag ongeacht reisafstand en reistijd.

Direct naar de diëtist

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de behandeling niet als u géén verwijsbrief heeft. In uw polisvoorwaarden kunt u terug vinden of u wel of geen verwijsbrief nodig heeft. Indien u zich meldt zonder verwijzing van een arts zal de diëtist een screening uitvoeren waarin beoordeeld wordt of de behandeling zinvol en veilig is en of u met uw hulpvraag en klachten bij de diëtist aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is dan adviseren wij u om een afspraak te maken bij uw huisarts. De diëtisten van Diëtistenpraktijk Eetstijl hebben de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek gevolgd om de screening adequaat uit te voeren.

Natura of restitutiepolis?

Indien mogelijk stuurt Diëtistenpraktijk Eetstijl de rekening direct naar uw zorgverzekeraar.

Eerste consult

60 minuten + inidvidueel dieetvoorschrift: 15-30 minuten

€ 122,22
Vervolgconsult

30 minuten

€ 40,74
Vervolgconsult kort

15 minuten

€ 20,37
Vervolgconsult lang

45 minuten + individueel dieetvoorschrift 15 minuten

€ 81,48
Telefonisch eerste consult

30 minuten + individueel dieetvoorschrift 30 minuten

€ 81,48
Telefonisch vervolgconsult

Contact: 15 minuten

€ 20,37
E-mail consult

15 minuten

€ 20,37
Huisbezoek eerste consult*

60 minuten + individueel dieetvoorschrift, 30 minuten + toeslag consult aan huis €28,49

€ 122,22
Huisbezoek vervolgconsult*

30 minuten + individueel dieetvoorschrift, 15 minuten + toeslag consult aan huis €28,49

€ 61,11

*Dit bedrag wordt vermeerderd met de uittoeslag

Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde contacttijd in rekening gebracht.

Scroll naar boven